Psychoterapie

Psycho-terapeutická práce

Poskytujeme psycho-terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem.

Terapeut vede rozhovor se zájemcem, uživatelem služby. Svou intervencí se zaměřuje na cíle práce s uživatelem zjištěné klíčovým pracovníkem uživatele. Intervenční činnost vede v souladu s platnými Standardy kvality služby.

Úzce komunikuje se sociálním pracovníkem při předávání informací o své činnosti. Pracuje s jednotlivci, s rodinou, se skupinou.

Terapie poskytují: Mgr. Veronika Šnerchová a Mgr. Jakub Sekera.

Kontaktujte nás

Psycho-terapeutická služba je financována Statutárním městem Frýdek-Místek.

Podporují nás

logo ministerstva průmyslu
logo moravskoslezsky kraj
logo frýdek-místek
logo ministerstva prace
logo ministerstva spravedlnosti
logo asociace občanských poraden