Občanská poradna

V čem Vám pomůže občanská poradna

Občanská poradna je provozována celý kalendářní rok a to s finanční podporou Statutárního města Frýdku-Místku a také Moravskoslezského kraje.

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti:

 • sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění
 • sociální služby
 • sociální pojištění
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • občanskoprávní vztahy
 • daně a poplatky
 • zdravotní pojištění a zdravotnictví
 • školství a vzdělávání
 • problematika zadlužování občanů
 • ochrana spotřebitele
 • právní systém ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení a jeho alternativy
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ochrana základních práv a svobod

Cíle občanské poradny

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí.

Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací.

Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí - osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné trestné činnosti, senioři, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.

Poskytujeme sociálně-terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem.

Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci; e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

Kontaktujte nás

Podporují nás

logo ministerstva průmyslu
logo moravskoslezsky kraj
logo frýdek-místek
logo ministerstva prace
logo ministerstva spravedlnosti
logo asociace občanských poraden